Dot Matrix Text bazlı çıktı

Vegar RS Dot Matrix çıktıları da desteklemektedir.

Dot Marix yazdırılmak istenen raporların dizaynları özel olarak hazırlanmalıdır.

Bu dizaynlar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

1 – Sayfa boyu hazırlanırken bir karakterin yüksekliğinin 10 genişliğinin de 20 olduğu düşünülerek hazırlanmalıdır. Örnek olarak standart 80 kolona 60 satır çıktılar için kağıt boyu 800 x 600 yapılmalıdır.

2-  Sabit genişlikli font kullanmak. True type fontlarda bir ı harfinin kapladığı genişlik ile X harfinin kapladığı genişlik birbirlerinden farklıdır. Fakat sabit genişlikli font kullanırsanız her ikisi de aynı genişliktedir. Bu fontlara bir örnek DejaVu Sans Mono tir. Dot Matris dizaynlarınızda bu fontu kullanırsanız hızalamalarda büyük kolaylık kazanırsınız.

Comments are closed.