Rapor sonucunda gelecek olan kolonların filitreden seçtirilmesi

Hazırladığınız raporda kullanıcıların filitre ekranından rapor kolonlarını seçmesini sağlayabilirsiniz.

Örneğin bir stok listesinde, ilk kolonda stok kodu gelsin, ikinci kolonda kod1 gelsin vs. gibi. Hazırladığınız SQL cümlesine parametreler yerleştirerek bunu yapmanız mümkün.


SELECT
$P!{ALAN1} AS ALAN1,
$P!{ALAN2} AS ALAN2,
$P!{ALAN3} AS ALAN3,
$P!{ALAN4} AS ALAN4

FROM TBLSTOKLAR ORDER BY

Daha da ileri giderek dilerseniz tablo adını bile kullanıcıya seçtirebilirsiniz.


SELECT
$P!{ALAN1} AS ALAN1,
$P!{ALAN2} AS ALAN2,
$P!{ALAN3} AS ALAN3,
$P!{ALAN4} AS ALAN4

FROM $P!{TABLO}

Comments are closed.