Subreports- Birleşik raporlar

SUBREPORT KAVRAMI

Subreportlar genel olarak, birden fazla raporu tek bir rapor içerisinde toplamaya ve tek bir rapor gibi görüntülemeye yararlar.

Rapora Subreportlar Ekleme

Rapor eklenecek olan subreportlar önceden ya da ana rapora subreport nesnesi eklenirken hazırlanabilir. Aşağıda, önceden hazırlanmış iki adet rapor görüntülenmektedir.


Ana rapora gelinir ve Summary kısmına subreport nesnesi eklenir.

Create a new report seçeneği seçilirse, rapor oluşturma sihirbazı açılır ve subreport olarak eklenecek rapor, subreport wizard içerisinde oluşturulur. Use an existing report seçeneğiyle, önceden hazırlanmış olan bir rapor subreport olarak eklenir. Just create the subreport element ise, sadece subreport nesnesi ekler, herhangi bir rapor bağlantısı yapılmaz.


Use an existing report seçeneği seçildikten sonra bağlantı ayarları penceresi açılır. Use the same connection used to fill the master report seçeneğiyle ana raporla aynı bağlantı seçilebilir, Use another connection seçeneğiyle ana rapordan farklı bir bağlantı kurulabilir, Use a JRDatasource expression seçeneğiyle daha önceden oluşturulmuş bir datasource kullanılabilir, Use an empty datasource seçeneğiyle boş bir datasource kullanılabilir ya da Don’t use any connection or datasource seçeneğiyle herhangi bir bağlantı yapılmadan subreport oluşturulabilir.


Bağlantı ayarlarından sonra gelen parameter ekranında, eğer subreport olarak eklenen rapor içerisinde başka bir subreport varsa o rapor parametre olarak görüntülenir.

Subreport exp. ekranında ise raporun kaydedildiği dizin kod içerisinde bir parametreyle saklanabilir ya da direk olarak yazılabilir.


Raporun Report Server’a Yüklenmesi

127.0.0.1:9191 adresinden Vega Report Server açılır.

Rapor eklenmek istenen gruba sağ tıklanıp “Yeni Rapor” seçilir.

Grubu ve Alt Grubu otomatik olarak gelir.

Raporun Başlığı kısmına, rapora verilecek isim girilir.

Veritabanı kısmından, raporun hangi veritabanıyla çalışacağı seçilir.

Raporun ID’si bölümüne, rapora verilecek ID numarası girilir. Bu alanlar boş geçilemez.


Dizayn dosyası kısmına, raporun .jasper uzantılı derlenmiş hali yüklenir. Dizayn dosyası yüklenirken dikkat edilmesi gerekenler;

  • Dizayn dosyaları yüklenirken önce subreportlar tek tek yüklenir. En son ana rapor yüklenir.
  • Subreportlar ve ana rapor servar’da aynı yerde tutulacağı için rapor isimlerine dikkat edilmelidir. Raporlar farklı yerlerde hazırlanıp, aynı isim verilmiş olabilir. Server’a aynı isimlerle yüklenirse raporda karışıklığa sebep olabilir.


    Comments are closed.