Rapordan rapora link verme

VegaRS de bir rapordan bir başka rapora link vermek mümkündür.

Örneğin stok envanter listesinden, ilgili satırdaki stok koduna tıklayarak o stoğa ait stok hareket detayını gösteren rapora geçmek mümkündür.

Bunu yapmak için aşağıdaki adımlar uygulanır.

Rapor dizaynından SERVER_URL isminde bir parametre oluşturulur. VegaRS bu parametreye, raporun serverinin adresini yerleştirecektir. Hyperlink expressionlar olşuturulurken, SERVER_URL parametresi kullanılır.

Stok envanter raporu dizaynında stok kodu alanı, sağ tıklanarak hyperlink referans expressionu verilmelidir.

Aşağıdaki örnekte Stok Hareket Raporuna bir referasn verilmektedir. Ve sadece stok kodu ilgili satırdaki stok kodu olanların gelmesi için stok kodu bilgisi o rapora gönderilmektedir.

$P{SERVER_URL}+"?1rid0=StokHareket Raporu&dex&Fv_Stok Kodu="+$F{STOKKODU}

Dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta var bunlar,

Birincisi Fatura Hareket Raporunda Stok Kodu isminde bir filtre olması gerekir ki, gönderdiğimiz parametre o filtre değeri olarak otomatik olarak kullanılsın.

Diğeri ise StokHareket Raporu dizaynının tanımında rapor idsi olarak Fatura Hareket Raporu girilmesi gerekir.

Stok Hareket Raporu unda daha fazla filitre var ise, bu filitrelerin değerleri bir önce açılan raporun filitrelerinden kopyalanır. Bu kopyalama işlemi ancak filitre isimlerinin aynı olması kaydı ile başarılı olacaktır.

Comments are closed.