Checkbox listesi oluşturma.

Checkbox alanının filtreye nasıl ekleneceğine bir göz atalım.Bildiğiniz gibi filtrelemeler parametreler üzerinden yapılmakta.Parametremizi rapor dizaynımıza ekliyoruz.Bunun tipi text olabilir.

Parametremizin property özelliğine geliyoruz ve burada “CHECKBOX” parametre ismiyle bir property tanımlıyoruz.parametrenin value kısmını ise boş bırakıyoruz.Ardından ikinci bir property tanımlıyoruz bunun ismini ise “SQL” olarak veriyoruz ve sql cümleciğimizi ekliyoruz.

Örneğin “SELECT DEPOKODU,IND FROM AFTBLDEPOLAR”

Bu sql cümlesi iki sütundan oluşabilmektedir.İki sütundan oluştuğu takdirde birinci sütun, checkbox ın filtrede görünen kısmını ,ikincisi ise rapordaki sorgumuza döndereceği değeri ifade etmektedir.Bir sütündan oluşması durumunda ise filtrede ne yazıyorsa ,rapor sql sorgusuna da gördüğü değeri dönderir.

Şunu da belirtelim ki rapor sorgumuzda bu parametreyi kullanırken şart cümleciğinde bağlaç olarak “IN” kullanmalıyız ve bunun ardından parametremizi yerleştiririz.Tabi bu parametre normal bir parametreden farklı olarak “!” karakteriyle kullanılır.Örneğin “WHERE CAST(TBLDEPOLAR.IND AS VARCHAR) IN ($P!{DEPO SEÇİMİ})” şart cümleciğinde olduğu gibi.

Comments are closed.