Metin alanlarda seçimi zorunlu yapma

Metin alanlara bazen kullanıcının istediği değeri yazmasını istemeyiz, onun yerine bizim izin verdiğimiz değerlerden birini seçmesini mecburi yapmak isteriz.

Bunun için SELECT propertisi eklemek yeterlidir.

Comments are closed.