Raporlara url içerisinde parametre gönderilmesi.

Raporlar url içerisinden parametre göndermek mümkündür.

Örneğin barkodu filtre değeri olarak alıp stok hareketlerini gösteren bir raporumuz olduğunu varsayalım. Bu raporun URL si şu şekilde olacaktır.

http://127.0.0.1:9191/ReportCenter/export?dex&1rxt0=pdf&1rid0=StokHareketRaporu&Fv_Barkod=1234567890123

Bir rapor urlsi şu kısımlardan oluşur.

  • Vegar RS nin kurulu olduğu adres. (örnek: http://127.0.0.1/)
  • Export modülü (ReportCenter/export)
  • Parametre başlama işaret (?)
  • Filtre gelmeden direk raporu ver komutu (dex)
  • Parametre ayracı(&)
  • Raporun dosya format (1rxt0=pdf) pdf yerine tercih edilen dosya formatı yazılır. Bunlar pdf, xls, txt, jpeg olabilir.
  • Parametre ayracı (&)
  • Alınmak istenen raporun ID si (1rid0=StokHareketRaporu)
  • Parametre ayracı (&)
  • Stok barkodu parametresi ireport da tanımlanan ismin başına Fv_ eklenerek elde edilir. ireport da filitreye Barkod adı verildi ise url de bu değeri verirken Fv_Barkod şeklinde kullanılmalıdır. (Fv_Barkod=1234567890123)

Raporun yetkilendirilmesi.

Normal şartlarda bu tür direk rapor URL leri, oturum açtıktan sonra çalışır. Aksi takdirde authentication error verir.  Oturum açmadan da direk olarak linkler çalışsın isteniyor ise, urlnin sununa kullanıcı adı ve parola parametreleri gönderilebilir.

Vega RS default kurulumunda admin şifresi boştur. Bu durumda bir raporun linki admin yetkisi ile çalıştırmak için sonuna u=admin eklemek yeterli olacaktır, parola belirtmeye gerek yoktur.

Örnek:

http://127.0.0.1:9191/ReportCenter/export?dex&1rxt0=pdf&1rid0=StokHareketRaporu&Fv_Barkod=1234567890123&u=admin

Eğer parola da belirtilmek isteniyor ise, p=123 formatında parola da url ye geçilebilir.

http://127.0.0.1:9191/ReportCenter/export?dex&1rxt0=pdf&1rid0=StokHareketRaporu&Fv_Barkod=1234567890123&u=admin&p=123

Comments are closed.